تفاوت پلن ها و امکانات آن

پلن پایه

این پلن کاملا رایگان و همیشگی می باشد و نیازی به تمدید ندارد اما امکانات آن محدود می باشد. در واقع این پلن برای آزمایش و آشنایی با سرویس های آنالیکا می باشد.

محدودیت های پلن پایه

در پلن پایه، شما امکان استفاده از بخش پیام هدفمند، مانیتورینگ و مدیریت تیمی را ندارید و فقط می توانید برای 500 بازدید کننده یکتا، تمامی رویداد های آنها را مشاهده کنید و توسط گزارشات و نمودار ها، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل نمایید، در هر ماه 10 ویدیو از بازدید کنندگان خود را تماشا کنید و فقط می توانید یک هدف و یک اپلیکیشن برای خود تعریف نمایید.

پلن استارتاپ

در پلن استارتاپ، شما علاوه بر اینکه به بخش پیام هدفمند، مانیتورینگ و مدیریت تیمی دسترسی دارید، می توانید برای 7 هزار بازدید کننده یکتا، تمامی رویداد های آنها را مشاهده کنید و توسط گزارشات و نمودار ها، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل نمایید، در هر ماه 2 هزار ویدیو از بازدید کنندگان خود را تماشا کنید و امکان ایجاد 20 هدف و 2 اپلیکیشن را خواهید داشت.

پلن حرفه ای

در پلن حرفه ای، شما علاوه بر اینکه به بخش پیام هدفمند، مانیتورینگ و مدیریت تیمی دسترسی دارید، می توانید برای 35 هزار بازدید کننده یکتا، تمامی رویداد های آنها را مشاهده کنید و توسط گزارشات و نمودار ها، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل نمایید، در هر ماه 5 هزار ویدیو از بازدید کنندگان خود را تماشا کنید و امکان ایجاد 50 هدف و 3 اپلیکیشن را خواهید داشت.

پلن تجاری

در پلن تجاری، شما علاوه بر اینکه به بخش پیام هدفمند، مانیتورینگ و مدیریت تیمی دسترسی دارید، می توانید برای 100 هزار بازدید کننده یکتا، تمامی رویداد های آنها را مشاهده کنید و توسط گزارشات و نمودار ها، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل نمایید، در هر ماه 10 هزار ویدیو از بازدید کنندگان خود را تماشا کنید و امکان ایجاد 100 هدف و 3 اپلیکیشن را خواهید داشت.

نکات مهم

منظور از بازدید کننده یکتا اینست که هر بازدید کننده ای که برای اولین بار وارد وب سایت شما می شود علاوه بر ثبت آن به عنوان بازدید کننده و همچنین ثبت رویداد های او، یک شناسه یکتا برای او ایجاد می شود و در دفعات بعد فقط رویداد های او ثبت می شود. بنابراین وقتی یک بازدید کننده 100 مرتبه وارد وب سایت شما شود فقط یک بازدید کننده یکتا محاسبه می شود با چندین رویداد مختلف و تا زمانیکه اشتراک شما منقضی نشده است تمامی رویدادها و رفتار وی بدون محدودیت ثبت می شود. در واقع محدودیت در تعداد بازدید کننده یکتا می باشد اما رویداد های آنها بدون محدودیت ثبت می شود.