آنالیکا

راه حل های قدرتمند، بازاریابی هوشمند

هر کاری که بازدید کنندگان وب سایت شما انجام می دهند را بصورت ویدیوی ضبط شده تماشا کنید، توسط گزارشات و نمودار ها، داده های تجزیه و تحلیل شده را مشاهده نمایید و با ایجاد هدف برای بخش های مهم وب سایت خود و ارسال پیام هدفمند، نتایج بهتر کسب کنید.

رایگان استفاده کنید!
آنالیکا | راه حل های قدرتمند، بازاریابی هوشمند

هر آنچه نیاز دارید تا یک بازدیدکننده را به یک مشتری وفادار تبدیل کنید!

ویدیوی بازدید کننده

ویدیوی بازدید کننده

تجزیه و تحلیل رفتار کاربر

تجزیه و تحلیل رفتار کاربر

هدف گذاری

هدف گذاری

مدیریت تیمی

مدیریت تیمی

به زودی
پیام هدفمند

پیام هدفمند

به زودی
مانیتورینگ

مانیتورینگ

کسب و کارهایی که به ما اعتماد کرده اند

ژاکت
میلچی
دکتریاب
یونی لند
پیامپ
کافه سفر

همین حالا ثبت نام کنید

با افزودن سرویس آنالیکا در وب سایت خود، نتایج بهتر کسب نمایید و سریع تر رشد کنید.

رایگان استفاده کنید!