تخفیف با کد تخفیف analika تا 25% تخفیف بگیرید

تفاوت اشتراک ها و امکانات آنها

اشتراک پایه

این اشتراک کاملا رایگان و 15 روزه می باشد و امکان تمدید آن وجود ندارد. در واقع این اشتراک برای آزمایش و آشنایی با امکانات مختلف آنالیکا می باشد.
برخی از امکانات این اشتراک :

 • ثبت 5,000 رویداد
 • دسترسی به گزارشات و نمودار ها
 • ثبت 10 ویدیو بازدیدکننده
 • ایجاد 1 هدف
 • ایجاد 1 اپلیکیشن
 • امکان تعریف حساب کاربری برای مدیران فروش و بازاریابان خود و اعمال دسترسی اپلیکیشن های ثبت شده به هریک از آنها
 • امکان ارسال نامحدود پیام هدفمند به بازدیدکنندگان خود

اشتراک استارتاپ

اشتراک استارتاپ برای اپلیکیشن های نوپا و استارتاپ ها مناسب می باشد که می خواهند وارد بازار شوند و یا تازه وارد بازار شده اند.
برخی از امکانات این اشتراک :

 • ثبت 1,000,000 رویداد
 • دسترسی به گزارشات و نمودار ها
 • در هر ماه 2,000 ویدیو بازدیدکننده (چنانچه اشتراک یکساله خریداری نمایید در هر ماه 2,000 ویدیو بازدیدکننده دریافت خواهید کرد)
 • ایجاد 20 هدف
 • ایجاد 2 اپلیکیشن
 • امکان تعریف حساب کاربری برای مدیران فروش و بازاریابان خود و اعمال دسترسی اپلیکیشن های ثبت شده به هریک از آنها
 • امکان ارسال نامحدود پیام هدفمند به بازدیدکنندگان خود

اشتراک حرفه ای

اشتراک حرفه ای برای اپلیکیشن های در حال رشد مناسب می باشد.
برخی از امکانات این اشتراک :

 • ثبت 3,500,000 رویداد
 • دسترسی به گزارشات و نمودار ها
 • در هر ماه 5,000 ویدیو بازدیدکننده (چنانچه اشتراک یکساله خریداری نمایید در هر ماه 5,000 ویدیو بازدیدکننده دریافت خواهید کرد)
 • ایجاد 50 هدف
 • ایجاد 3 اپلیکیشن
 • امکان تعریف حساب کاربری برای مدیران فروش و بازاریابان خود و اعمال دسترسی اپلیکیشن های ثبت شده به هریک از آنها
 • امکان ارسال نامحدود پیام هدفمند به بازدیدکنندگان خود

اشتراک تجاری

اشتراک تجاری برای اپلیکیشن های رشد یافته و بزرگ مناسب می باشد.
برخی از امکانات این اشتراک :

 • ثبت 10,000,000 رویداد
 • دسترسی به گزارشات و نمودار ها
 • در هر ماه 10,000 ویدیو بازدیدکننده (چنانچه اشتراک یکساله خریداری نمایید در هر ماه 10,000 ویدیو بازدیدکننده دریافت خواهید کرد)
 • ایجاد 100 هدف
 • ایجاد 4 اپلیکیشن
 • امکان تعریف حساب کاربری برای مدیران فروش و بازاریابان خود و اعمال دسترسی اپلیکیشن های ثبت شده به هریک از آنها
 • امکان ارسال نامحدود پیام هدفمند به بازدیدکنندگان خود

نکات مهم

رویدادها همان فعالیت هایی هستند که بازدیدکنندگان در اپلیکیشن شما انجام می دهند. آنالیکا بطور خودکار رویداد بازدید از صفحه را ثبت می کند و برای ثبت رویداد های بیشتر مانند سبد خرید، کلیک بر روی دکمه های شبکه های اجتماعی و ... می توانید از API توسعه دهندگان آنالیکا استفاده نمایید.
مهمترین تفاوت بین اشتراک های مختلف آنالیکا محدودیت در تعداد رویداد ثبت شده می باشد. تا زمانیکه اشتراک شما منقضی نشده و همچنین تعداد رویداد مجاز اشتراک به پایان نرسیده است تمامی رویداد های بازدیدکنندگان شما ثبت می شود.
در صورت تمدید اشتراک فعلی، چنانچه هنوز اشتراک شما به پایان نرسیده باشد، مدت زمان جدید به زمان اشتراک فعلی اضافه می شود.
در صورت ارتقا اشتراک فعلی به اشتراک بالاتر، مدت زمان اشتراک جدید از روز جاری شروع می شود و امکان انتقال زمان باقی مانده اشتراک فعلی به اشتراک بالاتر وجود ندارد زیرا نوع اشتراک شما تغییر خواهد کرد.