تخفیف با کد تخفیف analika تا 25% تخفیف بگیرید

راهنمای تمدید و یا ارتقا اشتراک

2

ورود به صفحه انتخاب اشتراک

از طریق منوی پروفایل بر روی دکمه تمدید / ارتقا اشتراک کلیک نمایید.

3

لیست اشتراک ها

در این قسمت شما کلیه اشتراک های آنالیکا را می توانید مشاهده نمایید. اشتراک فعلی شما به شما نشان داده می شود. می توانید اشتراک فعلی خود را تمدید کنید و یا به اشتراک های بالاتر ارتقا دهید.

4

انتخاب اشتراک

چنانچه اشتراک فعلی شما پایه می باشد، امکان تمدید آن وجود ندارد زیرا این اشتراک برای آزمایش و آشنایی با آنالیکا می باشد.
اشتراک فعلی شما دارای دکمه تمدید و اشتراک های بالاتر دارای دکمه ارتقا می باشد.
اشتراک های پایین تر از اشتراک فعلی شما غیر فعال می باشد و نمی توانید اشتراک های پایین تر از اشتراک فعلی خود را خریداری نمایید، بنابراین در هر لحظه فقط می توانید اشتراک فعلی خود را تمدید نمایید و یا حساب خود را به اشتراک بالاتر ارتقا دهید.

5

دوره زمانی

قیمت اشتراک ها برای استفاده دوره زمانی یک ماهه می باشد اما برای سهولت کار شما و برای اینکه مجبور نباشید هر ماه حساب خود را تمدید نمایید، می توانید از دوره زمانی یک ساله استفاده نمایید.
در صورت انتخاب دوره زمانی یک ساله، دو ماه رایگان مهمان ما خواهید بود و فقط هزینه 10 ماه را پرداخت خواهید کرد که این به نفع شماست.

6

پرداخت و تکمیل درخواست

بعد از انتخاب اشتراک و همچنین دوره زمانی، به بانک ارجاع داده می شوید و بعد از پرداخت هزینه اشتراک و برگشت از بانک، درخواست شما بر روی حساب کاربریتان اعمال می شود.
شما می توانید تغییرات اعمال شده را در پروفایل خود مشاهده نمایید. همچنین می توانید از منوی پروفایل دکمه فاکتورها به لیست کلیه تراکنش های خود دسترسی داشته باشید.

7

نکات مهم

چنانچه اشتراک خود را تمدید نکنید و منقضی شود، فقط می توانید وارد پنل کاربری خود شوید و به داده های قبلی خود دسترسی داشته باشید.
مادامی که حساب کاربری شما منقضی شده است هیچ گونه داده جدیدی از کاربران شما ثبت و پردازش نمی گردد.
در صورت تمدید اشتراک فعلی، چنانچه هنوز اشتراک شما به پایان نرسیده باشد، مدت زمان جدید به زمان اشتراک فعلی اضافه می شود.
در صورت ارتقا اشتراک فعلی به اشتراک بالاتر، مدت زمان اشتراک جدید از روز جاری شروع می شود و امکان انتقال زمان باقی مانده اشتراک فعلی به اشتراک بالاتر وجود ندارد زیرا نوع اشتراک شما تغییر خواهد کرد. بنابراین بهترین زمان برای ارتقا حساب خود، روزهای پایانی اشتراک فعلی شماست.